Licht

Acteur Geert Fierens kroop in de huid van Pater Petrus Vloers en nam kwb Ganshoren mee in en rond de Antwerpse Sint-Pauluskerk, om daar te vertellen over het bruisende leven in de 17de eeuw.

Kwb Ganshoren organiseerde in 2018 een Interactieve theaterwandeling in en rond de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Met succes. Zo wel op vlak van opkomst als op vlak van inhoud.

Kwb Ganshoren ging hiervoor in verbroedering met nog 2 afdelingen – kwb Laken-Jette en kwb Stabroek- waardoor de activiteit betaalbaar werd en er ook voldoende deelnemers waren.

Met de bus trokken we erop uit voor een zondagnamiddag met een 20-tal deelnemers. In Antwerpen vonden we onze broeders van kwb Stabroek.

Een eerste verrassing is er al van in het begin: het verteltheater begint buiten op het stadsplein voor de kerk. Daar onthaalt pater Vloers ons met zijn verhaal over de kerk, die in de 16de en 17de eeuw verbonden was aan de toenmalige abdij, die zijn terreinen toentertijd in dit gedeelte van Antwerpen had. Van in het begin zijn onze kwb-deelnemers in de waan dat acteur Geert Fierens een echte pater is. Ook naderhand als de acteur vertelt wie hij is, kunnen sommige deelnemers het niet geloven dat hij geen echte pater is. Want de acteur speelt ook een stuk zijn eigen levensloop: een verhaal over zin zoeken en geloof.

Bij enkele schilderijen en beelden, alsook op soms verrassende kerkplekjes, verteltPater Petrus Vloers een aantal kunsthistorische verhalen. Evenzeer ‘les petites histoires’ en humor komen aan bod als hij vertelt wat voor een bijzondere betekenis al deze elementen in zijn leven hebben gehad. Het geheel van verhalen mondt uit in Pater Petrus’ grootste ontdekking: LICHT!

De verhalen worden gebracht in de vorm van een “interactieve vertelling”. Kwb’ers hebben kunnen ook hun eigen vragen en bekommernissen mee geven tijdens het theaterstuk: vragen over kerk en geloof, vragen over kunst en over de eigen kwb- waarden. Pater Vloers slaagt erin op een vlotte manier om het verhaal uit de 17de eeuw ook naar vandaag te vertalen, zonder dat de toeschouwer zich ongemakkelijk voelt over de tijdsovergangen. Ook de acteur speelt met de overgangen tussen publiekstussenkomsten en zijn verhalen naar aanleiding van de mooie kunstwerken die we ontdekken in de kerk.

Door de speciale vertelvorm in combinatie met de unieke omgeving van de Sint-Pauluskerk, worden kwb’ers opgenomen in het verhaal van een zoekende pater Dominicaan in het Antwerpen van het begin van de 17de eeuw. Eigen twijfels en geloofsvragen komen

aan bod en krijgen een interessante repliek vanuit de bevlogen acteur, die het theatergedeelte spontaan kan afwisselen met gesprek over actualiteit en geloof.

De kwb-deelnemers zijn ook onder de indruk van de schilderijen van Rubens en Van Eyck en nog andere meesters uit vorige eeuwen. Deze schilderijen hangen zij aan zij, gans de kerk rond. Zoals in een museum. Maar hier dus levendig gemaakt vanuit het verteltheater.

Na de vertelling hebben we kunnen napraten met Averbodebier of wijn- naar keuze. Ook dat is kwb: ontmoeting met een gezellige pint of een glaasje! Tegelijk kunnen we napraten over wat ons heeft beroerd in de aangename voorbije 2 uur. Dit laatste gedeelte moeten we dan vrij abrupt afbreken omdat de bus ons staat op te wachten. Tip hierbij: voorzie de nodige tijd om nog langer na te praten, dan het half uurtje dat wij hadden voorzien.

En nog een tweede tip: je kan het theatergedeelte combineren met een korte wandeling langsheen de Scheldekade, want de Sint-Pauluskerk bevindt zich op slechts een paar honderd meter van de grootste rivier van Vlaanderen. Er is een mooi wandelpad langsheen de indrukwekkende Schelde en je bent op wandelafstand van het stadscentrum waar ook van alles kan beleefd worden.

De deelnemers zijn in de wolken over het aangeboden initiatief. Heel wat typische kwb- ingrediënten komen in deze activiteit aan bod: inspiratie, engagement, kunst, theater, stadsbezoek… De formule van bewegend theater met veel interactie spreekt vele kwb’ers aan.

Praktisch

Voorstelling op datum van uw keuze, afhankelijk van de activiteitenagenda van de vertelacteur en deze van de Sint-Pauluskerk. Ook het aanvangsuur kan gekozen worden. Totale duurtijd (onthaal, vertelgetuigenis en samenzijn): 120 minuten.

Prijs: Voor groepen voor volwassenen: € 150 voor een groep tot 15 personen, bijkomende deelnemers € 8 per persoon tot max 30 personen. In deze prijs is alles inbegrepen: het onthaal met mogelijkheid tot vestiaire, de vertelgetuigenis, het gezellig samenzijn mèt een drankje én een herinneringskaart.

Website: https://www.roeach.be/licht

Contactgegevens kwb Ganshoren

Guy Devroede – devroede@telenet.be

Tags: