Privacyverklaring

Kwb vzw respecteert de privacywetgeving. Wat dit concreet betekent, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt kwb vzw persoonlijke gegevens?

 • Kwb vzw houdt enkel persoonlijke gegevens bij die u zelf aan ons meedeelt via het aanvraagformulier.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt kwb?

 • Kwb vzw verwerkt enkel jouw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de aanvraag die u via deze site doorstuurde.

Waarvoor gebruikt kwb vzw uw persoonsgegevens?

 • Voor alle communicatie die nodig is in het kader van uw aanvraag voor deze activiteit. Dit gaat zowel over communicatie met u, met de eventuele lesgever als met het personeel verantwoordelijk voor de afdelingsondersteuning.
 • Om de dispatching van material en/of lesgever voor de aangevraagde activiteit in orde te brengen.

Verstrekt kwb mijn gegevens aan derden?

 • Uw gegevens worden enkel bezorgd aan de lesgever die het engagement genomen heeft om voor uw kwb-afdeling op te treden.
  Daarnaast doet kwb een beroep op derden voor technische ondersteuning: het verzorgen van de IT-infrastructuur.
 • We geven uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart kwb vzw uw persoonlijke gegevens?

 • Kwb vzw bewaart uw gegevens tot maximum 2 jaar na het jaar waarin de activiteit in kwestie aangeboden wordt.

Verwerkt kwb vzw uw gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Hiervoor maakt kwb vzw gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat kan ik zelf doen ivm mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u uw gegevens inkijken, iets wijzigen in deze gegevens, of deze te laten verwijderen, neem dan contact op met het kwb-secretariaat ( info@kwb.be of 02/246.52.52) met de vraag om jouw gegevens op de programmasite in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen (niet mogelijk tijdens een lopende aanvraag).
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

 • Kwb vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail op info@kwb.be als u deze wilt raadplegen.

Heeft u nog vragen of bedenkingen? Stuur een mail naar: info@kwb.be.