Wijnwandeling

De wijnwandeling is een wandeling van kwb Merchtem waarbij op 5 posten telkens een glas wijn wordt gedronken maar tegelijkertijd is het ook een moment van bezinning.

De wijnwandeling is een wandeling van kwb Merchem waarbij op 5 posten telkens een glas wijn wordt gedronken maar tegelijkertijd is het ook een moment van bezinning.

De wijnwandeling is een zomerse wandeling waar er 5 wijnstanden met klein hapje zijn.Op elke stand/stopplaats is er een bezinningsmoment. KWB Merchtem voorziet voor elke stand met bezinning ongeveer 10 minuten.

De bedoeling is dat deelnemers dat actief deelnemen, zelf spreken / zelf gedichtje mee bespreken,…

Bij elke stand wordt er een andere soort wijn met bijhorend hapje geserveerd. Iemand stelt per post de wijn kort voor (land, streek, waar gekocht, …). Op elke stand krijgt elke deelnemer 1 glas wijn.

Bij de 1stepost krijg je een glas cava en maak je kennis met elkaar op een ludieke manier (je buur voorstellen, jezelf voorstellen in 10 woorden)

De 2depost staat voor een bijbels geïnspireerd verhaal bv: parabel van de verloren zoon, vissen en broden, inleefreis Haïti. Je krijgt een glas witte wijn en een stukje worst

Bij de 3depost komt de rosé wijn aanbod en wordt er een gedicht voorgelezen en besproken

De 4de post is een ludieke quiz, een stellingenspel bij een glas rode wijn

Tijdens de 5depost is er geen activiteit voorzien. Je laat de mensen bij een glas dessertwijn (sauterne, muscat) gewoon praten.

Tip :

  • De laatste post niet op de verzamelplaats van de fietsen of parking om plakken te vermijden.
  • Dit kan ook gebruikt worden als evaluatiewandeling / bespreking van de wijkmeesters

Belangrijk is dat de wandeling gaat over rustige wegen, veldwegen. De wandelaars vertrekken niet aan hun lokaal maar de locatie moet wel bereikbaar zijn met de auto. (voor organisatie)

Eventueel per post verschillende leeftijden aanbod laten komen. Bv: 1 post bemannen door enkel jongere leden of oud en jong samen op een post.

Contact

Meer info :wouter kemels, wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 052 376 433 / 0473 820 660