Bijenhotels timmeren

Bijenhotels timmeren bij kwb Emelgem.

Bijenhotels timmeren bij kwb Emelgem.

In het jaarlijkse Camping Knuffelweekend van eind augustus bij kwb Emelgem – een samenwerking met Chirojongens Emelgem – timmerden 36 jongelingen samen aan een bijenhotel. De sociale huisvesting van de gevleugelde vrienden is zo weer een jaartje tiptop in orde.

Meer info

Contactpersoon Willy Ghesquiere, willy.ghesquiere1@telenet.be