Een avondje dialect bij kwb Dendermonde Centrum

Kwb Dendermonde Centrum stelde haar startavond in het teken van het plaatselijke dialect, het Dèrremonsj, en daar kwamen heel wat geïnteresseerden op af.

Er was een kleine quiz met typische woorden, en er werd met enkele ras-Dendermondenaars gepraat over de taalverschillen per wijk en de teloorgang van het Dèrremonsj. Enkele plaatselijke liedjes brachten sfeer, en zorgden voor kelen die moesten gesmeerd worden.

 

Tags: